Retouren

Retouren

Wij hopen uiteraard dat u tevreden bent over onze producten. Het zorgzame effect van onze producten zal u voelen op uw huid. Onze producten zijn van de allerhoogste kwaliteit. In ons 40 jarig bestaan, bleven de klachten over onze producten beperkt. Hier zijn we zeer trots op.
Beschadigingen aan verpakkingen kunnen echter steeds voorkomen, alhoewel we dit tot een minimum wensen te brengen. Uiteraard beslist u zelf? Indien u niet tevreden bent over onze producten, heeft u het recht deze terug te sturen. Hieronder volgt een overzicht van onze herroepingsvoorwaarden.

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht kan enkel ingeroepen worden door de persoon die de bestelling plaatst.

2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons PANNOC NV, Lammerdries Oost 23, 2250 Olen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.Document of ander schrijven terug te sturen naar PANNOC, Lammerdries Oost 23, 2250 Olen of via mail weborder@pannoc.eu of via fax +32 (0) 14 23 14 10

4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Het herroepingsrecht is enkel geldig indien de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele, ongeopende verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig perfect herverkoopbaar teruggezonden worden. PANNOC zal de staat van de teruggestuurde producten controleren.

6. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen en de producten terug ontvangen hebben, van ons terug. Wij betalen u terug via een overschrijving op uw persoonlijke rekening, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

7. U dient de goederen helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele, ongeopende verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

De wijziging is bewaard

Toegevoegd aan mijn verlanglijst

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]