wedstrijdreglement krasbiljet

Wedstrijdreglement
- gratis Pannobase+ Retinol

Pannoc NV    (hierna: ‘Organisator’),  met  maatschappelijke  zetel  te  Lammerdries Oost 23, 2250 Olen en   geregistreerd   bij de   Kruispuntbank   van Ondernemingen  met  het  nummer  0418 262 812,  organiseert  via advertentie in magazine van Brussels Airlines maand July 2017
 (hierna: ‘Site’) een  gratis wedstrijd  zonder  aankoopverplichting  onder
de naam “Maak kans op een gratis Pannobase + retinol ” (hierna: ‘Wedstrijd’)

ARTIKEL 1: DEELNAME
1.1.
Deelname aan de Wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die beschikt over
een  geldig  emailadres  en  een domicilie of wettelijke verblijfplaats in België. Het personeel van Pannoc en elke andere persoon die betrokken  is  bij  de  organisatie  van  deze  actie  worden  uitgesloten  van  deelname  aan  deze Wedstrijd.
1.2.
Deelname aan de Wedstrijd houdt het akkoord van de Deelnemers in met de publicatie
van hun identiteit (naam, voornaam en gemeente) op de website van Topiderm.eu, in de gedrukte publicaties van de Organisator en het gebruik van de persoonlijke gegevens voor marketingacties.

ARTIKEL 2: HOE DEELNEMEN?
2.1.
Van 1 tot 30 juli 2017 staat er in het Brussels Airlines magazine een advertentie met de vraag tot deelname aan de  wedstrijd. Om  deel  te  nemen  aan  de  Wedstrijd  moet  de  klant  een mail sturen naar info@pannoc.eu tot en met 30 juli 2017. Om zich in te schrijven moet de deelnemer (hierna: “Deelnemer”) zijn naam, voornaam,  een  geldig  emailadres,  een  geldig  fysiek  adres in België en  een  telefoonnummer  opgeven.
2.2.
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd wordt aan de persoon gevraagd om de Topiderm facebook actie te liken. Daarnaast moet ook nog een vraag beantwoord worden die de deelnemers zal gesteld worden via email: Uit welk land komt Pannobase + Retinol? Elke deelnemer moet bovendien in het bezit zijn van een geldig vliegtuigticket van Brussels Airlines in de periode 1 tot 30 juli.
2.3.
Deelname  aan  de  Wedstrijd  is  enkel  geldig  op  voorwaarde  dat  alle  gevraagde
informatie  bij  inschrijving volledig  en  juist  doorgegeven  is.  Onvolledige,  vervalste  of
nagemaakte  inschrijvingen  of  inschrijvingen  met  fouten  worden  uitgesloten  en  de  betrokken Deelnemer wordt gediskwalificeerd.

ARTIKEL3- HOEVEEL KEER MAG MEN DEELNEMEN?
3.1.
Per fysiek adres heeft men recht op 1 deelname. Het aantal deelnames aan de Wedstrijd is beperkt per deelnemer. 
3.2.
De Deelnemer  die  meerdere  keren  tracht  deel  te  nemen  met  verschillende emailadressen  zal  worden gediskwalificeerd.

ARTIKEL4 –CADEAUS
4.1.
De    Organisator    geeft    in    het    totaal 50 gratis Pannobase + Retinol weg. De waarde van dit product is 22.80. De  winnaar  ontvangt  dit product, niet  in  geld  wisselbaar.
4.2.
De  Merkcadeaus  zijn  uitsluitend  bestemd  voor  particulieren,  en  niet  voor  bedrijven  en professionelen.  De  Merkcadeaus  worden  niet  teruggenomen, omgewisseld  of  ingewisseld tegen geld of waardepapier. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Merkcadeaus te vervangen door producten van gelijke of mindere waarde.

ARTIKEL 5: VERLOOP EN TOEZICHT VAN DE WEDSTRIJD
5.1.
Deelname aan de Wedstrijd wordt afgesloten op 30 juli 2017 om middernacht.
5.2.
De winnaar zal ad random gekozen worden op 1 augustus 2017 uit alle deelnemende email - adressen.
5.3.
De  Merkcadeaus  worden  tussen  1-31 augustus  ter  beschikking gesteld van de winnaars. De winnaars ontvangen hun cadeau per post op hun thuisadres in BE.
5.4.
De  Merkcadeaus  worden  per post aan  de  winnaars  afgegeven. De   overhandiging   van   de Merkcadeaus verloopt rechtstreeks tussen de winnaars en Pannoc
5.6.
Elke  inbreuk  op  het  huidige  Reglement heeft  de  diskwalificatie
van  de  Deelnemer  tot  gevolg.  De  Organisator  kan  een  Deelnemer  uitsluiten  bij  precieze  en redelijke  vermoedens  van  inbreuken  op  dit  Reglement.  Dit  is  eveneens  van  toepassing  in geval  van  deelname  met  foutief mailadres.  Er  staat  geen  enkel  verhaal  open  tegen  de beslissingen van de Organisator
5.7.
De  Organisator behoudt  zich  het  recht  voor  om  de  identiteit  van  de  winnaars  (naam, voornaam, gemeente) te publiceren op de Site.

ARTIKEL 6: SCHORSING OF BEËINDIGING

6.1
De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie te allen tijde en zonder
voorafgaande  melding  te  wijzigen  en  de  Wedstrijd  te  schoren  of  te  beëindigen  in  geval  van overmacht of omstandigheden die buiten haar wil vallen, zoals bijvoorbeeld in geval van het slecht    functioneren    van de afdeling,    van    elk    ander    probleem    in    verband    met telecommunicatienetwerken,  of  technische  of  dwingende  wettelijke  problemen  zoals  een  inkracht  van gewijsde gegane beslissing of nieuwe wettelijke bepalingen.

 

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

De wijziging is bewaard

Toegevoegd aan mijn verlanglijst

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]